Esküvői idézetek

„A tengerpartot járó kisgyerek
mindíg talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.”
Pilinszky János


„Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén
nagyon meg tudtam szeretni veled.”
József Attila


„Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.”
Márai Sándor


„Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, s az öröm öröm.”
Wass Albert


„Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll”

 Petőfi Sándor


Sohasem volt az szerelmes, aki
Mondja, hogy rabság a szerelem.
Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset,
Szárnyat ád ő... azt adott nekem.
Petőfi Sándor


„Édeském, szivecském, már én tiéd lészek,
Szivemből, hitemből nagy fogadást tészek.

Igérem, mig vérem foly bennem, szolgálok,
Te tölled, mellölled soha el nem állok.”
Ismeretlen szerző, XVIII. század


„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.”
Weöres Sándor


„Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg az arcodat.”
József Attila


„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább.
Az élet viharában te vigyázol rám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.” 
ismeretlen szerző


„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
ismeretlen szerző


„Valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, amely mindenki számára láthatatlan, érthetetlen.”
François Mauriac


„A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.”
Pilinszky János


„Csillagokat nézel, szép csillagom. Ég ha lehetnék,
két szemedet nézném csillagom ezreivel.”
Platón – Szabó Lőrinc


„A kék ég, a hullámzó, büszke sátor,
alásuhog és csókjaival ér
homlokunkra, mely forró lesz s fehér
a boldogságtól és várakozástól;

s ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifju házasok.”
Verlaine


„Te vagy a lelkem, életem:
tündökölsz tisztán, fényesen:
hol is találnék csillagot,
mely így ragyog, mely így ragyog?”
Eminescu


„Mégis, mi minket ér, egybefogó
egy mozdulattal ér, mint a vonó,
mikor két húron egy hangot zenéltet.
Mily hangszerre vagyunk feszítve ketten?
Mily hang vagyunk mily játékos kezekben?
Ó édes ének.”
Rilke


„Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.”
Ady Endre


„Én nem szerettem önmagamat soha.
De te szerettél. Egyszerű és igaz
jóságod oly gyors, lángoló volt,
hogy utolértél.”
Kosztolányi Dezső


„Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!”
Tóth Árpád„Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.”
József Attila


„Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong –
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.”
József Attila


„Ha szépet látok a világon,
Én mindig csak rád gondolok,
És rád gondolva, napvilágom!
Egyszerre szép minden dolog.
A vadon erdő, virágok, fák,
Magába mind üres keret.
Gyönyörűséges tündérország,
Ha benne látom képedet.”
Vajda János


„Akit párodul melléd rendelt az ég,
becsüld meg, szorítsd meg kezét,
és ha minden álmod valósággá válik,
akkor se feledd, légy hű mindhalálig!”
ismeretlen szerző


„Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna.”
József Attila


„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség

Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem.”
Edith Piaf


„A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.”
Szent Pál


„Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.”
Kányádi Sándor


„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta.”
Szent Ágoston


„A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk.”
Francoise Sagan


„Még a természet is úgy formált bennünket,
Hogy ketten párosan élnők életünket.”
Ismeretlen szerző, XVIII. század


„Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak árnyéka annak, ami vagy.”
Szabó Lőrinc


„A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.”
József Attila


„Igaz ugyan, a szeretet soknál szárnyon jár,
Ha ma egyet béfogadott, holnap másot vár.
De én szivem rejtekébe kit egyszer bézár,
Hűségéből ki nem veti, tapasztaljad bár.”
Ismeretlen szerző, XVIII. század


„Csont csontomból,
Hús húsomból,
Vér a véremből,
Olyan vagy, mint én,
És nélküled nem vagyok teljes.”
Almási Gábor


„Friss, daloló szerelemmel elődbe
Vonszolom ifju szivem s kacagok -
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
S hagyd a kezed a kezemben örökre.”
József Attila